Informacja o dofinansowaniu z FUS

14 marca 2023 r.

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu „KIERUNEK KU POPRAWIE JAKOŚCI PRACY PRACOWNIKÓW W FIRMIE BAKO BARTNIK KOWALCZUK SPÓŁKA JAWNA POPRZEZ ZMINIMALIZOWANIE KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA PRAC TRANSPORTOWYCH RĘCZNYCH ORAZ ZMINIMALIZOWANIE ZAPYLENIA NA STANOWISKACH NAJBARDZIEJ NA TO NARAŻONYCH” z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Przyznana kwota dofinansowania: 229 615,12 PLN
Planowana całkowita wartość Projektu: 305 476,14 PLN

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania:
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Głównym celem projektu jest:

Zadanie nr 1:
Zminimalizowanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku operatora maszyn stolarskich poprzez zminimalizowanie konieczności wykonywania prac transportowych ręcznych
poprzez zakup wózka podnośnikowego prowadzonego dyszlem.

Zadanie nr 2:
Zminimalizowanie zapylenia na dziale “Kosmetyka-Lakiernia” poprzez zakup i wyposażenie stanowisk pracy w mobilne stoły odpylające z wbudowanym filtrem

Zadanie nr 3:
Zminimalizowanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na stanowisku: operatora maszyn stolarskich poprzez zminimalizowanie konieczności wykonywania prac transportowych ręcznych
poprzez zakup podnośników nożycowych hydraulicznych

Plugin by:aaM